O turnaji

UCOF je antirasistický futbalový turnaj, ktorý sa prvý krát odohral v roku 2011 a predchádzali mu dva podobné futbalové turnaje s niekoľkoročnou históriou.

 

Okrem športového vyžitia je cieľom turnaja vytvorenie priateľskej atmosféry v duchu vzájomného rešpektu medzi ľuďmi. Uznávame pestrosť ľudskej spoločnosti a obohacujúce vplyvy rôznych kultúr, je nám cudzia diskriminácia na základe rasy, národa, pohlavia alebo sexuálnej orientácie. Rasizmus a prejavy neznášanlivosti sú ešte stále problémom na futbalových štadiónoch, preto na ne chceme upozorniť a vymedziť sa voči nim.

 

Vítaný je každý kto tieto hodnoty rešpektuje.

 

United Colours Of Football prináša nielen športové zápolenie o hodnotné ceny, ale tiež možnosť stráviť deň v príjemnom prostredí, dať si chladené nápoje a dobré jedlo, vypočuť si DJov, pozrieť si hudobný program, alebo športovú exhibíciu. Na mieste býva aj stolný futbal, či distrá s tričkami, hudbou a literatúrou.